لیست شماره های مناطق

توجه : برای تماس با سازمانهای تابعه شهرداری ابتدا شماره تلفن مربوطه را شماره گیری فرمایید سپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید.

  1. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : 33245350
  2. سازمان مدیریت پسماند : 33345294 - 33345295 - 33345296
  3. سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی : 33248317-8 (فکس : 33248315)
  4. سازمان مدیریت آرامستان ها : 606000
  5. سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل: 33248882 - 33250023 - 33240815 (تلفکس دبیرخانه: 33261665 - تلفکس قرارداد: 33240764 )
  6. سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: 33266060 (تلفکس : 33266123)
  7. سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی: 33304858 ( فکس : 33304959 )